Kjøpsvilkår

Jeg bekrefter at jeg:

  • skal begynne/går på Vg1, eller
  • ikke har gått Vg1 på en offentlig videregående skole i Viken fylkeskommune, men skal begynne/går på Vg2 ved en av fylkeskommunens skoler, eller
  • skal begynne/går på forberedende kurs for minoritetsspråklige.

Jeg bekrefter at jeg skal begynne/går på offentlig videregående skole i Viken.

Jeg bekrefter at jeg kun har bestilt én datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler.

Jeg er innforstått med at jeg er forpliktet til å betale ytterligere beløp (tilsvarende den til enhver tid gjeldende sats for minste utstyrsstipend) de to påfølgende årene til fylkeskommunen dersom delbetaling er valgt.
 
Jeg er innforstått med at opplysningene jeg har gitt i portalen vil brukes i behandlingen av bestillingen, herunder fylkeskommunens kontroll av bestillingen.

Jeg er innforstått med at jeg må tilbakebetale subsidiebeløpet dersom jeg:

  • ikke begynner på offentlig videregående skole, eller
  • bestiller mer enn én datamaskin, eller
  • ikke fyller vilkårene for øvrig.